Alvaro-Vilaplana-Rius

L’any 1956 Álvaro Vilaplana Rius inicia un camí en l’oftalmologia que el portarà, després d’anys d’estudi i treball, a ser nomenat professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre altres mèrits.

Interessats sempre en l’estudi i el coneixement de les patologies oculars, el centre ha procurat mantenir uns nivells científics, tècnics i humans molt elevats per oferir a tots els seus pacients un tracte excepcional i la millor qualitat assistencial.